แบบทดสอบออนไลน์ และบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อากาศยานไร้คนขับ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ และบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อากาศยานไร้คนขับ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ และบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อากาศยานไร้คนขับ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ และบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อากาศยานไร้คนขับ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์เมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *