แจกฟรี สื่อชิ้นงาน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

แจกฟรี สื่อชิ้นงาน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

แจกฟรี สื่อชิ้นงาน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อชิ้นงาน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อชิ้นงาน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

สื่อชิ้นงาน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอนใบงานช่วยสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทบทวนความรู้ในเรื่องวันสำคัญทางศาสนาของนักเรียน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *