แจกฟรี สื่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย สื่อวิทย์น่าฮัก

แจกฟรี สื่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย สื่อวิทย์น่าฮัก

แจกฟรี สื่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย สื่อวิทย์น่าฮัก

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สื่อตั้งโต๊ะ เรื่อง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย สื่อวิทย์น่าฮัก เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถใช้ตกแต่งห้องเรียน เพิ่มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
สื่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  สื่อวิทย์น่าฮัก

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อวิทย์น่าฮัก  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่อง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *