แจกสื่อการสอน เกมคณิตศาสตร์ สำหรับฝึกฝนการคิดเลข โดย ครูญาดา คณิตคิดง่ายๆ Like magic

แจกสื่อการสอน เกมคณิตศาสตร์ สำหรับฝึกฝนการคิดเลข โดย ครูญาดา คณิตคิดง่ายๆ Like magic

แจกสื่อการสอน เกมคณิตศาสตร์ สำหรับฝึกฝนการคิดเลข โดย ครูญาดา คณิตคิดง่ายๆ Like magic

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน เกมคณิตศาสตร์ สำหรับฝึกฝนการคิดเลข โดย ครูญาดา คณิตคิดง่ายๆ Like magic เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ฝึกฝน ทบทวน การคิดเลข ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยสื่อเกมน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกสื่อการสอน เกมคณิตศาสตร์ สำหรับฝึกฝนการคิดเลข

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ครูญาดา คณิตคิดง่ายๆ Like magic

สื่อการสอนโดยเพจ ครูญาดา คณิตคิดง่ายๆ Like magic แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *