แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย โดย ภาษาไทยนะน้องนะ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย โดย ภาษาไทยนะน้องนะ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย โดย ภาษาไทยนะน้องนะ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย โดย ภาษาไทยนะน้องนะ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่อง คำเป็นคำตาย วิชาภาษาไทย ผ่านงานนำเสนอตกแต่งน่ารักๆ มีภาพประกอบที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย

PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย
PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย

PowerPoint เกมคำเป็นคำตาย

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ภาษาไทยนะน้องนะ

สื่อการสอนโดย ภาษาไทยนะน้องนะ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องคำเป็นคำตาย ในภาษาไทย

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *