แจกฟรี สื่อช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ โดย MATH CUTE

แจกฟรี สื่อช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ โดย MATH CUTE

แจกฟรี สื่อช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ โดย MATH CUTE

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อกิจกรรมช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ โดย MATH CUTE เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมในห้องเรียน เรื่องจำนวนเฉพาะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการคิดเลขผ่านสื่อเกมน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ

เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ
เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ

เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ MATH CUTE

สื่อการสอนโดยเพจ MATH CUTE แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

One thought on “แจกฟรี สื่อช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เกมบิงโกจำนวนเฉพาะ โดย MATH CUTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *