แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาตร์ เกมเศรษฐีความรู้ โดยเพจ ยืนงงในดงครู

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาตร์ เกมเศรษฐีความรู้ โดยเพจ ยืนงงในดงครู

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาตร์ เกมเศรษฐีความรู้ โดยเพจ ยืนงงในดงครู

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อกิจกรรมสำหรับใช้ประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เกมเศรษฐีความรู้ สารในชีวิตประจำวันโดย เพจ ยืนงงในดงครู เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมในห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการคิดเลขผ่านสื่อเกมน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

เกมเศรษฐี วิชาวิทยาศาสตร์

เกมเศรษฐี วิชาวิทยาศาสตร์
เกมเศรษฐี วิชาวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ยืนงงในดงครู

สื่อการสอนโดยเพจ ยืนงงในดงครู แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *