แจกฟรี สื่อการสอน ไฟล์สื่อสร้างสรรค์ เกมแยกประเภทขยะ โดย เพื่อนสื่อ

แจกฟรี สื่อการสอน ไฟล์สื่อสร้างสรรค์ เกมแยกประเภทขยะ โดย เพื่อนสื่อ

แจกฟรี สื่อการสอน ไฟล์สื่อสร้างสรรค์ เกมแยกประเภทขยะ โดย เพื่อนสื่อ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน ไฟล์สื่อสร้างสรรค์ เกมแยกประเภทขยะ โดย เพื่อนสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการแยกขยะ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา ผ่านสื่อเกมน่ารักๆ มีภาพประกอบที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ไฟล์สื่อสร้างสรรค์ เกมแยกประเภทขยะ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก เพื่อนสื่อ

สื่อการสอนโดย เพื่อนสื่อ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องประเภทขยะ

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *