แจกฟรี สื่อการสอน เกม PowerPoint เรื่องสำนวนไทย โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

แจกฟรี สื่อการสอน เกม PowerPoint เรื่องสำนวนไทย โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

แจกฟรี สื่อการสอน เกม PowerPoint เรื่องสำนวนไทย โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อการสอน เกม PowerPoint เรื่องสำนวนไทย โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องสำนวนไทย วิชาภาษาไทย ผ่านการเล่นเกมเปิดแผ่นป้าย

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน เกม PowerPoint เรื่องสำนวนไทย โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ
แจกฟรี สื่อการสอน เกม PowerPoint เรื่องสำนวนไทย โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ
แจกฟรี สื่อการสอน เกม PowerPoint เรื่องสำนวนไทย โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ 

สื่อการสอนโดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องสำนวนไทย ในภาษาไทย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *