แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์สภาพอากาศ โดย Cute Class by Teacher PLOY

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์สภาพอากาศ โดย Cute Class by Teacher PLOY

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์สภาพอากาศ โดย Cute Class by Teacher PLOY

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์สภาพอากาศ โดย Cute Class by Teacher PLOY เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา ด้วยสื่อรูปแบบเค้กน่ารักๆ จำนวน 12 ชิ้น สามารประกอบกันเป็นเค้ก 1 ก้อนพอดี

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์สภาพอากาศ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

Hail (verb): มีลูกเห็บ

Hailstones (noun) : ลูกเห็บ

Snow (noun/verb) : หิมะ

Snowflake (noun) : เกล็ดหิมะ

Sleet (noun/verb) : หิมะ หรือลูกเห็บที่ตกลงมาพร้อมสายฝน

Blizzard (noun) : พายุหิมะ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์สภาพอากาศ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

Damp (adjective) : ฝนจางๆ ที่ทำให้เปียกเล็กน้อย

Drizzle (verb/noun): ฝนตกปรอยๆ

Shower (noun) : ฝนตกเป็นระยะๆ

Rain (verb/noun) : ฝนตก

Downpour (noun): ฝนที่ตกอย่างหนัก

Pour (verb) : ฝนตกหนัก

It’s raining cats and dogs (Idiom) เป็นสำนวนหมายถึง ฝนตกอย่างหนัก

Torrential rain (noun) : ฝนตกหนักมาก

Flood (verb/noun) : น้ำท่วม

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

Bright (adjective) : อากาศสดใส มีแดดแรง

Sunny (adjective) : วันที่มีแดดจัด และไม่มีเมฆ

Clear (adjective) : ท้องฟ้าโปร่ง และไม่มีเมฆ

Fine (adjective) : ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

Partially cloudy (adjective) : ท้องฟ้าสีคราม และมีเมฆบางส่วน

Cloudy (adjective) : วันที่มีเมฆมาก

Overcast (adjective) : วันที่ท้องฟ้ามีเมฆมืดครึ้ม

Gloomy (adjective) วันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม หม่นหมอง มีเมฆดำ

Fog (noun)/ foggy (adjective): หมอกหนาลอยต่ำปกคลุมไปทั่วพื้นดิน

Mist (noun) / misty (adjective): มีหมอกจางๆ ซึ่งเกิดจากความชื้น

Haze (noun) / hazy (adjective): มีฟ้าหลัว มีหมอกแดดจางๆ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

Damp (adjective) : ฝนจางๆ ที่ทำให้เปียกเล็กน้อย

Drizzle (verb/noun): ฝนตกปรอยๆ

Shower (noun) : ฝนตกเป็นระยะๆ

Rain (verb/noun) : ฝนตก

Downpour (noun): ฝนที่ตกอย่างหนัก

Pour (verb) : ฝนตกหนัก

It’s raining cats and dogs (Idiom) เป็นสำนวนหมายถึง ฝนตกอย่างหนัก

Torrential rain (noun) : ฝนตกหนักมาก

Flood (verb/noun) : น้ำท่วม

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  Cute Class by Teacher PLOY

สื่อการสอนโดยเพจ Cute Class by Teacher PLOY แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://www.scholarship.in.th/learn-english-from-weather/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *