อบรมออนไลน์ หัวข้อ“เทคนิคการสอนให้เด็กพิเศษบรรลุเป้าหมาย” วันที่ 4 พ.ย. 64 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ“เทคนิคการสอนให้เด็กพิเศษบรรลุเป้าหมาย” วันที่ 4 พ.ย. 64 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ“เทคนิคการสอนให้เด็กพิเศษบรรลุเป้าหมาย” วันที่ 4 พ.ย. 64 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

คลังสื่อการสอน ขอเชิญชวนคุณครูผู้สอนทุกท่าน เข้าร่วมอบรมออนไลน์  หัวข้อ“เทคนิคการสอนให้เด็กพิเศษบรรลุเป้าหมาย” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการสอนให้เด็กพิเศษบรรลุเป้าหมาย”

โดย ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00–12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom Conference

ขั้นตอนการเข้าสมัครร่วมอบรม

1. ลงทะเบียนคลิกลิงก์ https://forms.gle/J91AsPpJQ2QL85QW7

2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข่าวสารการอบรม หรือคลิกลิงก์ https://zhort.link/jI9

3. เข้าอบรมผ่านระบบ Zoom Conference ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยให้เข้าระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 5-10 นาทีคลิกลิงก์ https://us02web.zoom.us/j/82095293362 (ระบบ Zoom รองรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 1,000 คน )

4. หลังจากจบการอบรมต้องทำแบบประเมินหลังการอบรมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วนเพื่อรับเกียรติบัตรฉบับดาวน์โหลด

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้-2 พฤศจิกายน 64

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นพร้อมรับเกียรติบัตรฉบับออนไลน์หลังจากเข้ารับการอบรมและทำแบบประเมินหลังจบการอบรม

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *