แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทชิ้นงาน รูปโรงเรียน โดย สื่อสร้างสรรค์ by ครูออย

แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทชิ้นงาน รูปโรงเรียน โดย สื่อสร้างสรรค์ by ครูออย

แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทชิ้นงาน รูปโรงเรียน โดย สื่อสร้างสรรค์ by ครูออย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่ง แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทชิ้นงาน รูปโรงเรียน โดย สื่อสร้างสรรค์ by ครูออย เพื่อใช้ ตกแต่งสื่อการสอนทำมือ ใบงาน สื่อการสอนออน์ไลน์ PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียนต่างๆ เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับผลงาน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

เทมเพลทชิ้นงาน รูปโรงเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อสร้างสรรค์ by ครูออย

สื่อการสอนโดย สื่อสร้างสรรค์ by ครูออย แจก ไฟล์รูป ตกแต่ง สื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างสื่อในการเตรียมการเรียนการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน ให้น่ารักยิ่งขึ้น

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *