แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ โดย สื่อการสอนครูมัทฉะ

แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ โดย สื่อการสอนครูมัทฉะ

แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ โดย สื่อการสอนครูมัทฉะ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่ง ของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ โดย สื่อการสอนครูมัทฉะ เพื่อใช้ ตกแต่งสื่อการสอนทำมือ ใบงาน สื่อการสอนออน์ไลน์ PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียนต่างๆ เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับผลงาน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ
แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ

แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ
แจกของตกแต่งสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน/กล่องข้อความ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อการสอนครูมัทฉะ

สื่อการสอนโดย สื่อการสอนครูมัทฉะ แจก ไฟล์รูป ตกแต่ง สื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างสื่อในการเตรียมการเรียนการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน ให้น่ารักยิ่งขึ้น

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *