แบบทดสอบออนไลน์ เทศกาลคริสต์มาส โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ เทศกาลคริสต์มาส โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ เทศกาลคริสต์มาส โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ เทศกาลคริสต์มาส โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เทศกาลคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา ขอเชิญนักเรียนทำข้อสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรทางออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสประจำปี2021 โดยนักเรียนที่สามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร(ออนไลน์) ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *