แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D โดย บ้านสื่อคณิตศาสตร์

แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D โดย บ้านสื่อคณิตศาสตร์

แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D โดย บ้านสื่อคณิตศาสตร์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อวิชาคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D โดย บ้านสื่อคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนรูปเรขาคณิตสามมิติ คำภาษาไทยและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยสื่อน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D

รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D
รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D

รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D
รูปเรขาคณิตสามมิติ 3D

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ บ้านสื่อคณิตศาสตร์ 

สื่อการสอนโดยเพจ บ้านสื่อคณิตศาสตร์  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *