แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้คำศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้คำศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้คำศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์  เรียนรู้คำศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตอบถูกต้องอย่างน้อย ๑๑ ข้อ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้คำศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้คำศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

คำชี้แจง
๑. แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด ๑๕ ข้อ ๑๕ คะแนน
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องอย่างน้อย ๑๑ ข้อ จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) ที่แจ้งไว้
๓. จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ ๑,๕๐๐ คน
๔. ไม่จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ
๕. สามารถเริ่มทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *