แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานจิ๋ว วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานจิ๋ว วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานจิ๋ว วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อการสอน ชิ้นงานจิ๋ว วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านเวลาผ่านนาฬิกา ด้วยการทำชิ้นงานน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานจิ๋ว วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา ตกแต่งน่ารักๆ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อบ้านคณิต

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อบ้านคณิต แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านสื่อชิ้นงานน่ารักๆ

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อการสอน  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างแผนการสอน รายงานการสอน และรายงานอื่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *