แจกฟรี สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา โดย สื่อบ้านคณิต

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา โดย สื่อบ้านคณิต  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา ให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านเวลา ผ่านการอ่านเวลาผ่านภาพนาฬิกาประกอบใบงานน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา
แจกฟรี สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลา

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อบ้านคณิต

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อบ้านคณิต แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *