แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องคำควบกล้ำ โดย ห้องเรียนภาษาไทย by ครูบิวตี้

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องคำควบกล้ำ โดย ห้องเรียนภาษาไทย by ครูบิวตี้

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องคำควบกล้ำ โดย ห้องเรียนภาษาไทย by ครูบิวตี้

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องคำควบกล้ำ โดย ห้องเรียนภาษาไทย by ครูบิวตี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องคำควบกล้ำ วิชาภาษาไทย ผ่านงานนำเสนอตกแต่งน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องคำควบกล้ำ

อักษรควบกล้ำ คือ พยัญชนะต้น ๒ ตัวประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

โดยอักษรควบกล้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. อักษรควบกล้ำแท้

เป็นอักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะ 2 ตัวที่มี ร ล ว ประสมอยู่ด้วย ประสมแล้วอ่านออกเสียงพร้อมกันสองตัว เช่น เปลี่ยน แปลง ครบ ครัน ปรับปรุง ขรุขระ ครอบครัว ตรากตรำ ปรับปรุง พร้อมเพรียง กลมเกลียว กว้างขวาง ขวักไขว่ เคว้งคว้าง พลาดพลั้ง ผลีผลามควาย ความ กล้วย เป็นต้น

อักษรควบกล้ำแท้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1.1 อักษรควบไทยแท้ คือ อักษรควบกล้ำแท้ ที่ปรากฎมาแต่เดิมในระบบเสียงภาษาไทย มี 11 เสียง ดังนี้

กร   คร   ปร   พร   ตร

กล   คล   ปล   พล   

กว   คว

วิธีท่อง คือ “ก่อนค่ำไปพบเตี่ย”

วิธีจำ คือ ให้เขียน “ก ค ป พ ต” จากนั้น นำ “ร ล ว” ไปเรียงในแถวแนวตั้ง สังเกตว่า ก และ ค จะมี 3 เสียง, ป และ พ จะมี 2 เสียง, ส่วน ต จะมี 1 เสียง

1.2 อักษรควบภาษาต่างประเทศ คือ อักษรควบกล้ำแท้ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาสันสกฤต เป็นต้น ซึ่งมี 6 เสียง ดังนี้

บร = บรั่นดี บรอนซ์ บราวน์

บล = บลู เบลอ บล็อก

ดร = ดรีม ดราฟต์

ฟร = ฟรี

ฟล = ฟลุต ฟลูออรีน

ทร = แทรกเตอร์

2. อักษรควบกล้ำไม่แท้

คือ พยัญชนะที่มีตัว ร ควบอยู่ แต่ออกเสียงเหมือนพยัญชนะเดี่ยว จะออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

2.1 ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้า (รูป ร ออกเสียง ร) เช่น จริง ศรัทธา เสริม สร้าง เศร้า เป็นต้น

2.2 ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 รูปเป็นพยัญชนะต้นตัวอื่น (รูป ทร ออกเสียง ซ) เช่น

ทรัพย์ อ่านว่า ซับ

ทรง อ่านว่า ซง

ทราย อ่านว่า ซาย

ทราบ อ่านว่า ซาบ

ทรุด อ่านว่า ซุด เป็นต้น

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องคำควบกล้ำ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ห้องเรียนภาษาไทย by ครูบิวตี้

สื่อการสอนโดย ห้องเรียนภาษาไทย by ครูบิวตี้ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องคำควบกล้ำ ในภาษาไทย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณข้อมูล จาก https://teen.mthai.com/education/172367.html

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *