แจกฟรี สื่อการสอน PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย สื่อข้างรั้ว

แจกฟรี สื่อการสอน PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย สื่อข้างรั้ว

แจกฟรี สื่อการสอน PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย สื่อข้างรั้ว

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย สื่อข้างรั้ว เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องอักษรนำ วิชาภาษาไทย ผ่านงานนำเสนอตกแต่งน่ารักๆ มีภาพประกอบที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย สื่อข้างรั้ว

สื่อเกมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่สามารถใช้เล่นตอนสอนแบบ online หรือ onsite ก็ได้

  • เมื่อเปิดเกมมานักเรียนจะพบกับกล่องปริศนา ซึ่งครูสามารถให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยการเรียกสุ่มผู้แทนนักเรียนเลือกกล่องปริศนาและเปิดคำใบ้ (ในส่วนนี้จะช่วยให้ครูกระจายการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวค่ะ 1 คน มีสิทธิ์เป็นตัวแทนเพียง 1 ครั้ง)
  • แต่ละกล่องปริศนาจะมีคำใบ้ให้นักเรียนเปิด 3 แผ่นป้าย เมื่อนักเรียนทายถูกหรือเปิดคำใบ้ครบแล้วครูสามารถเปิดเฉลยได้
  • เมื่อนักเรียนทายคำครบ จะมีสไลด์สรุปคำ ในสไลด์นี้ครูสามารถใช้เทคนิคการสอน ให้นักเรียนสังเกตคำต่าง ๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นคำถามกระตุ้นความคิด ชี้นำให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์ที่จะได้เรียนรู้

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อข้างรั้ว

สื่อการสอนโดย สื่อข้างรั้ว แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องอักษรนำ ในภาษาไทย

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *