แจกฟรี ใบงานประกอบกิจกรรม เรื่องแกนสมมาตร ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี ใบงานประกอบกิจกรรม เรื่องแกนสมมาตร ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี ใบงานประกอบกิจกรรม เรื่องแกนสมมาตร ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อคณิตศาสตร์ ใบงานประกอบกิจกรรม เรื่องแกนสมมาตร ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ใบงานประกอบกิจกรรมเพื่อค้นหาจำนวนแกนสมมาตร

ตัวอย่างกิจกรรมการสอน :

  1. ให้นักเรียนตัดรูปเรขาคณิตออกมาให้ครบทุกชิ้นและใช้วิธีการพับรูปเรขาคณิตแต่ละรูปเพื่อหาจำนวนแกนสมมาตร

2. สรุปจำนวนแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิตแต่ละรูปใส่ใบงาน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ใบงานประกอบกิจกรรม เรื่องแกนสมมาตร
ใบงานประกอบกิจกรรม เรื่องแกนสมมาตร
ใบงานประกอบกิจกรรม เรื่องแกนสมมาตร

สื่อการสอนโดย คลังสื่อการสอน

สื่อการสอนโดย คลังสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *