อบรมออนไลน์ หัวข้อ“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน” วันที่ 13 พ.ย. 64 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน” วันที่ 13 พ.ย. 64 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน” วันที่ 13 พ.ย. 64 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

คลังสื่อการสอน ขอเชิญชวนคุณครูผู้สอนทุกท่าน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน” วันที่ 13 พฤศจิกายน 64 จัดโดย นานมีบุ๊คส์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน”

โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ- นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 64 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Conference

ขั้นตอนการเข้าสมัครร่วมอบรม

1. ลงทะเบียนคลิกลิงก์ https://forms.gle/GXZbeqmFqjUtaLCTA

2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข่าวสารการอบรม หรือคลิกลิงก์ https://zhort.link/iEM

3. เข้าอบรมผ่านระบบ Zoom Conference ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยให้เข้าระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 5-10 นาทีคลิกลิงก์ https://us02web.zoom.us/j/86740687602 (ระบบ Zoom รองรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 1,000 คน )

4. หลังจากจบการอบรมต้องทำแบบประเมินหลังการอบรมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วนเพื่อรับเกียรติบัตรฉบับดาวน์โหลด

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ -10 พฤศจิกายน 64

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นพร้อมรับเกียรติบัตรฉบับออนไลน์หลังจากเข้ารับการอบรมและทำแบบประเมินหลังจบการอบรม

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *