แจกฟรี เอกสารสำหรับคุณครู ไฟล์รวมระเบียบ 2565 โดย ครู ณภัทร ธนเตชาภัทร์

แจกฟรี เอกสารสำหรับคุณครู ไฟล์รวมระเบียบ  2565 โดย ครู ณภัทร ธนเตชาภัทร์

แจกฟรี เอกสารสำหรับคุณครู ไฟล์รวมระเบียบ 2565 โดย ครู ณภัทร ธนเตชาภัทร์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ เอกสารสำหรับคุณครู ไฟล์รวมระเบียบ 2565 โดย ครู ณภัทร ธนเตชาภัทร์ เพื่อใช้ในการทำงานเอกสารของคุณครู เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ประกอบด้วย

  1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  2. งบประมาณ
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  6. การช่วยเหลือประชาชน
  7. รวมระเบียบ 2565

ดาวน์โหลดด้านล่าง

เอกสารสำหรับคุณครู ไฟล์รวมระเบียบ 2565

เอกสารสำหรับคุณครู ไฟล์รวมระเบียบ 2565

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ณภัทร ธนเตชาภัทร์

สื่อการสอนโดยเพจ ณภัทร ธนเตชาภัทร์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง เอกสารสำหรับครู เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างแผนการสอน รายงานการสอน และรายงานอื่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *