แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาจีน พยัญชนะพินอิน โดย เรียน จีน กัน

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาจีน พยัญชนะพินอิน โดย เรียน จีน กัน

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาจีน พยัญชนะพินอิน โดย เรียน จีน กัน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน วิชาภาษาจีน พยัญชนะพินอิน โดย เรียน จีน กัน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการอ่านภาษาจีน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาจีน ด้วยบัตรคำน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

พยัญชนะพินอิน

พยัญชนะพินอิน
พยัญชนะพินอิน

พยัญชนะพินอิน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ เรียน จีน กัน

สื่อการสอนโดยเพจ เรียน จีน กัน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการเขียนและออกเสียงในภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *