แจกฟรี หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน.com

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ  หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน.com เพื่อใช้ประกอบการสร้างรายงานการสอน แผนการสอน รายงานการสอนออนไลน์ และรายงานอื่นๆ สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน โดยไฟล์หน้าปกรายงาน มีทั้งหมด 6 สี ให้เลือกใช้ ตามความชอบของคุณครู

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint
แจกฟรี หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint

แจกฟรี หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint
แจกฟรี หน้าปกรายงาน 6 สี แก้ไขได้ใน PowerPoint

โหลดเข้าเครื่องก่อนแก้ไขนะครับ โดย ไปที่เมนู ไฟล์ > ดาวน์โหลด

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อการสอน  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างแผนการสอน รายงานการสอน และรายงานอื่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *