แนบบันทึกขออนุมัติรายวิชา หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

แนบบันทึกขออนุมัติรายวิชา หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

แนบบันทึกขออนุมัติรายวิชา หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน แนบบันทึกขออนุมัติรายวิชา หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง เพื่อใช้ประกอบการเตรียมเอกสารการสอน รวบรวมไว้ในไฟล์เดียว เพิ่มความสะดวกให้กับคุณครู

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แนบบันทึกขออนุมัติรายวิชา หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพร้อมทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ และแนบบันทึกขออนุมัติรายวิชา หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

*ดาวน์โหลดไฟล์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทำการแก้ไขนะคะ*

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

สื่อการสอนโดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง แจกแนบบันทึกขออนุมัติรายวิชา หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *