แบบทดสอบออนไลน์ แนะแนวการศึกษา โดย กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พิษณุโลก เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ แนะแนวการศึกษา โดย กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พิษณุโลก เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ แนะแนวการศึกษา โดย กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พิษณุโลก เขต 1

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ แนะแนวการศึกษา โดย กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง แนะแนวการศึกษา ผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผู้จัดทำ : ศน.กชวิมล ไชยะโสดา
กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มไลน์ หรือ ครูนรินทร์ อนงค์ชัย

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *