แจกฟรี แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน โดย Cute Class by Teacher PLOY

แจกฟรี แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน โดย Cute Class by Teacher PLOY

แจกฟรี แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน โดย Cute Class by Teacher PLOY

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่ง แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน โดย Cute Class by Teacher PLOY เพื่อใช้ในการตกแต่งเพิ่มความสวยงาม น่าสนใจให้กับชิ้นงานวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน

แจกฟรี แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน
แจกฟรี แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน

แจกฟรี แบนเนอร์ “ MERRY CHRISTMAS” น่ารัก ๆ สำหรับตกแต่งห้องเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก Cute Class by Teacher PLOY

สื่อการสอนโดย Cute Class by Teacher PLOY แจกไฟล์ของตกแต่งในวันปีใหม่ และวันคริสต์มาสน่ารักๆ

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *