แจกฟรี แบบคัดลายมือสระในภาษาไทย โดยห้องสื่อครูกุ๊ก

แจกฟรี แบบคัดลายมือสระในภาษาไทย โดยห้องสื่อครูกุ๊ก

แจกฟรี แบบคัดลายมือสระในภาษาไทย โดยห้องสื่อครูกุ๊ก

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ แบบคัดลายมือสระในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษาต้อนต้น โดยห้องสื่อครูกุ๊ก เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน นักเรียนชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษาต้อนต้น วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนได้เรียนรู้สระในภาษาไทยทั้ง 32 เสียง โดยฝึกคัด เขียน และอ่านออกเสียงสระต่าง ๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แบบคัดลายมือสระในภาษาไทย
แบบคัดลายมือสระในภาษาไทย โดยห้องสื่อครูกุ๊ก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  ห้องสื่อครูกุ๊ก

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องสื่อครูกุ๊ก  เพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *