แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ2565 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์แก้ไขได้ โดย สื่อการสอน By ครูเหมยเหมย

แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ2565 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์แก้ไขได้ โดย สื่อการสอน By ครูเหมยเหมย

แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ2565 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์แก้ไขได้ โดย สื่อการสอน By ครูเหมยเหมย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ2565 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์แก้ไขได้ โดย สื่อการสอน By ครูเหมยเหมย เพื่อใช้ประกอบการสร้างรายงานผลการปฏบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน

แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน

แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอน By ครูเหมยเหมย

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอน By ครูเหมยเหมย แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง เอกสารสำหรับครู เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างแผนการสอน รายงานการสอน และรายงานอื่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *