แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกอ่านเขียนโฟนิกส์ โดย สื่อปันสุข By little teacher

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกอ่านเขียนโฟนิกส์ โดย สื่อปันสุข By little teacher

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกอ่านเขียนโฟนิกส์ โดย สื่อปันสุข By little teacher

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกอ่านเขียนโฟนิกส์ โดย สื่อปันสุข By little teacher เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดเป็น ebook หรือจะปริ้นออกมาเป็นสมุดเล่มเล็กก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกอ่านเขียนโฟนิกส์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อปันสุข By little teacher

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อปันสุข By little teacher แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

สื่อช่วยสอน รวบรวม โดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *