แจกฟรี สื่อการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ ไม่เกิน 10 โดย ว่านอนสอนง่าย

แจกฟรี สื่อการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ ไม่เกิน 10 โดย ว่านอนสอนง่าย

แจกฟรี สื่อการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ ไม่เกิน 10 โดย ว่านอนสอนง่าย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ ไม่เกิน 10 โดย ว่านอนสอนง่าย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ จากใบงานประกอบภาพการ์ตูนน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ ไม่เกิน 10

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ว่านอนสอนง่าย

สื่อการสอนโดยเพจ ว่านอนสอนง่าย แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนของนักเรียน พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *