แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงาน แบบฝึกเสริมทักษะ พยัญชนะไทย โดย Kids DD

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงาน แบบฝึกเสริมทักษะ พยัญชนะไทย โดย Kids DD

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงาน แบบฝึกเสริมทักษะ พยัญชนะไทย โดย Kids DD

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อการสอน  วิชาภาษาไทย ใบงาน แบบฝึกเสริมทักษะ พยัญชนะไทย โดย Kids DD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อฝึกอ่านพยัญชนะไทย จับคู่รูปภาพกับพยัญชนะ และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงานแบบฝึกเสริมทักษะ พยัญชนะไทย

พยัญชนะไทยมี 44 ตัว ได้แก่

พยัญชนะ ตัวอย่างเสียง
จากพยัญชนะ
ตัวอย่างเสียง
ในภาษาอังกฤษ
เสียงพยัญชนะ
เทียบกับภาษาอังกฤษ
ระดับเสียง
ก ไก่ ko kai k กลาง
ข ไข่ kho khai kh สูง
ฃ ขวด kho khuat kh สูง
ค ควาย kho khwai kh ต่ำ
ฅ คน kho khon kh ต่ำ
ฆ ระฆัง kho ra-khang kh ต่ำ
ง งู ngo ngu ng ต่ำ
จ จาน cho chan ch กลาง
ฉ ฉิ่ง cho ching ch สูง
ช ช้าง cho chang ch ต่ำ
ซ โซ่ so so s ต่ำ
ฌ เฌอ cho choe ch ต่ำ
ญ หญิง yo ying y ต่ำ
ฎ ชฎา do cha – da d กลาง
ฏ ปฏัก to pa-tak t กลาง
ฐ ฐาน tho than th สูง
ฑ มณโฑ tho montho th ต่ำ
ฒ ผู้เฒ่า tho phu-thao th ต่ำ
ณ เณร no nen n ต่ำ
ด เด็ก do dek d กลาง
ต เต่า to tao t กลาง
ถ ถุง tho thung th สูง
ท ทหาร tho thahan th ต่ำ
ธ ธง tho thong th ต่ำ
น หนู no nu n ต่ำ
บ ใบไม้ bo baimai b กลาง
ป ปลา po pla p กลาง
ผ ผึ้ง pho phueng ph สูง
ฝ ฝา fo fa f สูง
พ พาน pho phan ph ต่ำ
ฟ ฟัน fo fan f ต่ำ
ภ สำเภา pho sam-phao ph ต่ำ
ม ม้า mo ma m ต่ำ
ย ยักษ์ yo yak y ต่ำ
ร เรือ ro ruea r ต่ำ
ล ลิง lo ling l ต่ำ
ว แหวน wo waen w ต่ำ
ศ ศาลา so sala s สูง
ษ ฤๅษี so rue-si s สูง
ส เสือ so suea s สูง
ห หีบ ho hip h สูง
ฬ จุฬา lo chu-la l ต่ำ
อ อ่าง o ang * กลาง
ฮ นกฮูก ho nok – huk h ต่ำ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Kids DD

สื่อการสอนโดยเพจ Kids DD แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา เพื่อฝึกการเขียน และการอ่านในภาษาไทย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/joonassfamily/home/reiyn-sam-phasa-kab-khrxbkhraw-joonass/phyaychna-thiy

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *