แจกฟรี สื่อการสอน แผ่นพับ วิชาวิทยาศาสตร์ สารอาหาร โดย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูดา

แจกฟรี สื่อการสอน แผ่นพับ วิชาวิทยาศาสตร์ สารอาหาร โดย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูดา

แจกฟรี สื่อการสอน แผ่นพับ วิชาวิทยาศาสตร์ สารอาหาร โดย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูดา

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน  สื่อการสอน แผ่นพับ วิชาวิทยาศาสตร์ สารอาหาร โดย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูดา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อการสอน แผ่นพับ วิชาวิทยาศาสตร์ สารอาหาร
สื่อการสอน แผ่นพับ วิชาวิทยาศาสตร์ สารอาหาร

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูดา

สื่อการสอนโดยเพจ  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูดา  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทย์ศาสตร์ให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *