แจกฟรี สื่อการสอน สื่อแครอท แยกประเภทของสัตว์ โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

แจกฟรี สื่อการสอน สื่อแครอท แยกประเภทของสัตว์ โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

แจกฟรี สื่อการสอน สื่อแครอท แยกประเภทของสัตว์ โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน สื่อแครอท แยกประเภทของสัตว์ โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องประเภทของสัตว์ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา ผ่านสื่อน่ารักๆ มีภาพประกอบที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อแครอท แยกประเภทของสัตว์ 

สื่อแครอท แยกประเภทของสัตว์ 

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

สื่อการสอนโดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องประเภทของสัตว์

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *