แจกฟรี โมเดลสามมิติ รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

แจกฟรี โมเดลสามมิติ รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

แจกฟรี โมเดลสามมิติ รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน โมเดลสามมิติ รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร โดย หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมในห้องเรียน เรื่องเรขาคณิตสามมิติ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร

รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร

รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาปริมาตร

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน

สื่อการสอนโดยเพจ หน่วยก่อการรู้-แหล่งรวมสื่อการสอนและใบงาน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *