แจกฟรี ใบกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย KruBaitoei Science

แจกฟรี ใบกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย KruBaitoei Science

แจกฟรี ใบกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย KruBaitoei Science

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อการสอน ใบกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย KruBaitoei Science ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ใบกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ใบกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  KruBaitoei Science

สื่อการสอนโดยเพจ  KruBaitoei Science แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทย์ศาสตร์ให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *