แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการบวกเลขสอง-สามหลัก ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการบวกเลขสอง-สามหลัก ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการบวกเลขสอง-สามหลัก ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการบวกเลขสอง-สามหลัก ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ให้นักเรียนได้ฝึกการบวก ผ่านการทำใบงานน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการบวกเลข ตกแต่งน่ารักๆ
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการบวกเลข ตกแต่งน่ารักๆ
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการบวกเลข ตกแต่งน่ารักๆ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอน by ครูโบโอเค

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอน by ครูโบโอเค แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *