แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการหาร ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการหาร ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการหาร ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการหาร ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ให้นักเรียนได้ฝึกการหาร ผ่านการทำใบงานน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานการคูณทศนิยม ตกแต่งน่ารักๆ

การหาร 
การหารคือการทำให้ลดครั้งละเท่า ๆ กัน สัญลักษณ์ที่ใช้ คือ ÷ จะใช้เขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ เช่น

72 ÷ 8 = ? หมายถึง 72 คือ ตัวตั้ง 8 คือ ตัวหาร

การหารมี 2 วิธี คือ วิธีหารยาวและวิธีหารสั้น  การหารจำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการ คูณและการลบ ผลหารที่ได้จะมี 2 อย่างคือ
1. หารลงตัว ซึ่งสามารถตรวจคำตอบได้โดยใช้สมการ ตัวตั้ง = ตัวหาร x ผลหาร
2. หารไม่ลงตัว ซึ่งสามารถตรวจคำตอบได้โดยใช้สมการ ตัวตั้ง = (ตัวหาร x ผลหาร) + เศษ

ตัวอย่าง การหารยาว และหารสั้น


การหารยาว

ขั้นที่ 1  หารในหลักร้อย

                                                     
              27 )649             

ขั้นที่ 2  หารในหลักสิบ

                      2    
             27) 649         
                    54             (2 x 27)                   
                    10                 

ขั้นที่ 3  หารในหลักหน่วย

                   24   
            27) 649        
                  54             
                  109
                  108            (4 x 27)
                       1

   ดังนั้น  649 ÷ 27  ได้  24  เศษ 1
   ตรวจคำตอบ  ( 27 x 24 ) + 1  = 649  

ตอบ  ๒๔  เศษ  ๑

การหาร  ในทางคณิตศาสตร์ คือ การดำเนินการเลขคณิตที่เป็นการดำเนินการผันกลับของการคูณ และบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำซ้ำการลบ คือการแบ่งออกหรือเอาออกเท่า ๆ กัน จนกระทั่งตัวตั้งเหลือศูนย์ (หารลงตัว)

ถ้า a × b = c

เมื่อ b ไม่เท่ากับ 0 แล้วa = c ÷ b

(อ่านว่า “c หารด้วย b“) ตัวอย่างเช่น 6 ÷ 3 = 2 เพราะว่า 2 × 3 = 6

ในนิพจน์ข้างบน a คือ ผลหาร b คือ ตัวหาร และ c คือ ตัวตั้งหาร

นิพจน์ c ÷ b มักเขียนแทนด้วย {\displaystyle \textstyle {\frac {c}{b}}} โดยเฉพาะในคณิตศาสตร์ขั้นสูง และในภาษาโปรแกรม การเขียนแบบนี้ มักใช้แทนเศษส่วน ซึ่งยังไม่ต้องการหาค่า

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อบ้านคณิต

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อบ้านคณิต แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/kruthirawatkliangklao/sara-wicha-phlsuksa/k

และ https://th.wikipedia.org/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *