แจกฟรี ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ โดย สื่อการสอนของครูแอน

แจกฟรี ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ  โดย สื่อการสอนของครูแอน

แจกฟรี ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ โดย สื่อการสอนของครูแอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ โดย สื่อการสอนของครูแอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ ให้นักเรียนได้ฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก ตัวหนังสือ และเลขไทย ของจำนวน 1-20

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ
ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ
ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ
ใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอนของครูแอน

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอนของครูแอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *