แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานฝึกลบจำนวนตัวเลข โดย สื่อน่ารู้ By PJ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานฝึกลบจำนวนตัวเลข โดย สื่อน่ารู้ By PJ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานฝึกลบจำนวนตัวเลข โดย สื่อน่ารู้ By PJ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานฝึกลบจำนวนตัวเลข โดย สื่อน่ารู้ By PJ  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวนตัวเลข ให้นักเรียนได้ฝึกลบจำนวนจากรูปภาพสิ่งของ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานฝึกลบจำนวนตัวเลข
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานฝึกลบจำนวนตัวเลข

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อน่ารู้ By PJ

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อน่ารู้ By PJ  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนของนักเรียน พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *