แจกฟรี สื่อการสอน วิชาศิลปะ ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ โดย ห้องสื่อปันสุข

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาศิลปะ ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ โดย ห้องสื่อปันสุข

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาศิลปะ ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ โดย ห้องสื่อปันสุข

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน งานฝีมือและศิลปะ ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ โดย ห้องสื่อปันสุข เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการทำใบงานน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ

ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ
ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ

ใบงานระบายสี ฝึกสมาธิ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องสื่อปันสุข

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องสื่อปันสุข แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านศิลปะ พัฒนางานฝีมือให้กับนักเรียน ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *