แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานเกมจับคู่คำศัพท์สุดน่ารัก โดย Instructional Materials for Students

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานเกมจับคู่คำศัพท์สุดน่ารัก โดย Instructional Materials for Students

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานเกมจับคู่คำศัพท์สุดน่ารัก โดย Instructional Materials for Students

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานเกมจับคู่คำศัพท์สุดน่ารัก โดย Instructional Materials for Students เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการสอนน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานเกมจับคู่คำศัพท์สุดน่ารัก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Instructional Materials for Students

สื่อการสอนโดยเพจ Instructional Materials for Students แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *