แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงานเติมคำ โดย สื่อการสอน Kru m

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงานเติมคำ โดย สื่อการสอน Kru m

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงานเติมคำ โดย สื่อการสอน Kru m

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน วิชาภาษาไทย ใบงานเติมคำ โดย สื่อการสอน Kru m เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาภาษาไทย พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียน เรื่องอักษรนำ มาตราตัวสะกด และคำควบกล้ำ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ใบงานเติมคำ

ใบงานเติมคำ
ใบงานเติมคำ

ใบงานเติมคำ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อการสอน Kru m

สื่อการสอนโดย สื่อการสอน Kru m แจกสื่อการสอน วิชาภาษาไทย เพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ใช้เป็นใบงาน หรือ แบบฝึกหัดให้นักเรียน เพื่อทบทวนเรื่องอักษรนำ มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำและฝึกทักษะในการอ่าน เขียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สื่อใบงาน/ชิ้นงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *