แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานเรื่องการชั่ง ภาพประกอบตราชั่ง โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานเรื่องการชั่ง ภาพประกอบตราชั่ง โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานเรื่องการชั่ง ภาพประกอบตราชั่ง โดย สื่อบ้านคณิต

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานเรื่องการชั่ง ภาพประกอบตราชั่ง โดย สื่อบ้านคณิต  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่ง ให้นักเรียนได้ฝึกการชั่งผ่านใบงานน่ารักๆ ที่ประกอบด้วยตัวการ์ตูนสิ่งของและเครื่องชั่ง

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานเรื่องการชั่ง ภาพประกอบตราชั่ง
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบงานเรื่องการชั่ง ภาพประกอบตราชั่ง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อบ้านคณิต

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อบ้านคณิต แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *