แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงานเรื่องสิ่งมีชีวิต โดย บ้านสื่อครูอาวล์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงานเรื่องสิ่งมีชีวิต โดย บ้านสื่อครูอาวล์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงานเรื่องสิ่งมีชีวิต โดย บ้านสื่อครูอาวล์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อการสอน ใบกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงานเรื่องสิ่งมีชีวิต โดย บ้านสื่อครูอาวล์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงานเรื่องสิ่งมีชีวิต โดย บ้านสื่อครูอาวล์
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงานเรื่องสิ่งมีชีวิต โดย บ้านสื่อครูอาวล์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  บ้านสื่อครูอาวล์

สื่อการสอนโดยเพจ  บ้านสื่อครูอาวล์  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทย์ศาสตร์ให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *