แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานออนไลน์ Liveworksheets เรื่อง Vehicle โดย ใบงานอังกฤษby ครูเพชร

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานออนไลน์ Liveworksheets เรื่อง Vehicle โดย ใบงานอังกฤษby ครูเพชร

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานออนไลน์ Liveworksheets เรื่อง Vehicle โดย ใบงานอังกฤษby ครูเพชร

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน , ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานออนไลน์ Liveworksheets เรื่อง Vehicle โดย ใบงานอังกฤษby ครูเพชร เพื่อใช้เป็นเกมประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ หรือใช้เป็นสื่อช่วยสอน ตกแต่งด้วยการ์ตูนน่ารักๆ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานออนไลน์ Liveworksheets
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ใบงานออนไลน์ Liveworksheets

ศึกษาวิธีการใช้งาน การสร้างใบงานออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วย Live Worksheet เพื่อนำไปปรับใช้ในแบบของตัวเอง

การสร้างใบงานออนไลน์ ด้วย Live Worksheet

ขอบคุณสื่อการสอนจาก ใบงานอังกฤษby ครูเพชร

ใบงานอังกฤษby ครูเพชร แจกสื่อการสอนออนไลน์สำหรับยุคโควิดเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านสื่อใบงาน สามารถส่งงานผ่านทางออนไลน์ไปที่อีเมลล์คุณครูโดยตรง สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับการสอนในยุคใหม่

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *