แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อการสอน  ใบงาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของเรา สารเสพติด วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว พัฒนาการทางด้านร่างกาย เพื่อนที่ดี และ อื่นๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน
แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดย สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอนใบงานช่วยสอน  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียน ในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของเรา สารเสพติด วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว พัฒนาการทางด้านร่างกาย เพื่อนที่ดี และ อื่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *