แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิทยาการคำนวณ เรื่อง บัตรคำสั่ง โดย เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิทยาการคำนวณ เรื่อง บัตรคำสั่ง โดย เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิทยาการคำนวณ เรื่อง บัตรคำสั่ง โดย เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  ใบงาน วิทยาการคำนวณ เรื่อง บัตรคำสั่ง โดย เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง บัตรคำสั่ง ให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาจากโจทย์ ฝึก Algorithm ให้กับนักเรียน ด้วยบัตรคำสั่งช่วยพี่เบต้าเก็บไข่ผ่านทางบัตรคำสั่ง

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิทยาการคำนวณ เรื่อง บัตรคำสั่ง
แจกฟรี สื่อการสอน ใบงาน วิทยาการคำนวณ เรื่อง บัตรคำสั่ง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand

สื่อการสอนโดยเพจ เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *