แจกฟรี ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ โดย ห้องพักครู ปกประเมิน

แจกฟรี ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ โดย ห้องพักครู ปกประเมิน

แจกฟรี ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ โดย ห้องพักครู ปกประเมิน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ โดย ห้องพักครู ปกประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ผ่านสื่อจัดบอร์ด เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติให้กับนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ

ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ
ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ

ไฟล์จัดบอร์ดให้ความรู้ วันแม่แห่งชาติ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องพักครู ปกประเมิน

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องพักครู ปกประเมิน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ในเรื่องวันสำคัญของนักเรียน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *